Pin It

Các bộ số siêu chính xác trong lô đề không thể bỏ qua.

Một trong những điều quan trọng đặc biệt không thể thiếu trong lô đề đó là việc thống kê các bộ số nào hay ra chung với nhau để anh em có thể tham khảo và đánh cho thật chính xác con lô.

Bài viết trước mình đã giới thiệu cho anh 36 công thức tính đề chuẩn xác theo từng ngày mới nhất 2017 thì bài viết tiếp theo mình xin giới thiệu cho anh em chính là các bộ số siêu chính xác đã được thống kê 1 cách tỉ mĩ.

cac-bo-so-trong-lo-de

>>Xem thêm: Đánh đề online tại nhà cái Win2888 

Bộ số lô đề sếp theo Tổng.

Tổng 0: 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, 00.

Tổng 1: 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65.

Tổng 2: 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11, 66.

Tổng 3: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76.

Tổng 4: 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77.

Tổng 5: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87.

Tổng 6: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88.

Tổng 7: 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98.

Tổng 8: 08, 80,17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99.

Tổng 9: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54.

Bộ số lô đề sếp theo Đầu.

Đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Đầu 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Đầu 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Đầu 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Đầu 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Đầu 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Đầu 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Đầu 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Đầu 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Đầu 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Bộ số lô đề sếp theo Đuôi.

Đuôi 0: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Đuôi 1: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91.

Đuôi 2: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92.

Đuôi 3: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93.

Đuôi 4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94.

Đuôi 5: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.

Đuôi 6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96.

Đuôi 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97.

Đuôi 8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98.

Đuôi 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.

Bộ số lô đề sếp theo 12 Con Giáp.

Tý (9 số): 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Sửu (9 số): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Dần (9 số): 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98.

Mẹo (9 số): 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99.

Thìn (8 số): 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tỵ (8 số): 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.

Ngọ (8 số): 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.

Mùi (8 số): 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Thân (8 số): 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.

Dậu (8 số): 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuất (8 số): 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.

Hợi (8 số): 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.

Kết luận: Trên là những bộ số trong lô đề các bạn có thể tham khảo thêm để chọn ra cho mình những con lô chính xác nhất nhé. Chúc các bạn may mắn

 

Các bộ số siêu chính xác trong lô đề không thể bỏ qua.
5 3 votes

Leave a Reply

LINK VÀO WIN2888 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Win2888